Τεχνητός Καταρράκτης κήπου WF -30.100

Βραχοσύνθεση με κεντρικό καταρράκτη αμφίπλευρης ροής πλαισιωμένο με βραχόκηπο και αιωνόβια ελιά.Σύνθεση φυσικής απλότητος.